fbpx

Przemysław Przybył

Profilowe

Nazywam się Przemysław Przybył, mam 29 lat. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie karnym i prawie gospodarczym. Mieszkam w Ropczycach, skąd pochodzi moja przyszła żona – Malwina.

Jestem synem zawodowego żołnierza, weterana misji wojskowych w byłej Jugosławii i w Iraku. Zostałem wychowany w duchu patriotyzmu.

Pomimo, że moja rodzina poświęciła się służbie naszemu Narodowi, to nie zawsze nam się przelewało. Już jako dziecko byłem świadkiem ubóstwa spowodowanego nieudolnymi rządami skorumpowanych polityków.

Niesprawiedliwość społeczna wzbudziła we mnie ogromną potrzebę doprowadzenia do głębokich reform naszego państwa. Postanowiłem zdobyć wykształcenie, które najlepiej przygotuje mnie do służby naszemu Narodowi.

Jako adwokat nauczyłem się walczyć o sprawiedliwość na salach sądowych. Wykonywany przeze mnie zawód powoduje również, że jestem blisko ludzi. Jako praktyk znam ich codzienne problemy i potrzeby. Wierzę, że zdobyta przeze mnie wiedza i umiejętności pozwolą stawić czoła wszelkim wyzwaniom leżącym na drodze do celu, jakim jest zapewnienie godnego życia każdemu Polakowi.

Zapraszam do zapoznania się z moim programem.

I. Zniesienie barier stawianych przedsiębiorcom i inwestorom:


Doradca Biznesu w każdej gminie – tzw. „jedno okienko” do załatwiania wszelkich spraw urzędowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej (ZUS, Urząd Skarbowy, dotacje, licencje, pozwolenia na budowę etc.),


Uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie podatków,


Obniżenie składek na ZUS do wysokości 10% dochodów firmy.

II. Wzrost wynagrodzeń:


Tworzenie nowych miejsc pracy dzięki ułatwieniom dla inwestorów,


Obniżenie kosztów pracy,


Zwiększenie kwoty wolnej od podatku.

III. Nowoczesna edukacja:


Miejsce dla każdego dziecka w bezpłatnym żłobku i przedszkolu,


Szkoła kształcąca świadomych obywateli, wykwalifikowanych pracowników i innowacyjnych przedsiębiorców,


Postawienie na jakość, a nie ilość wiedzy nauczanej w szkole,


Przywrócenie roli szkolnictwa zawodowego.

IV. Polska przyjazna dla seniorów:


Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów,


Zwolnienie emerytur i rent od opodatkowania,


Stworzenie systemu zachęcającego do zatrudniania seniorów pragnących podjąć pracę,


Stworzenie systemu świetlic i stowarzyszeń integrujących seniorów.

V. Sprawne i sprawiedliwe sądy


Skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądowy,


Usprawnienie procedur sądowych,


Zdecydowana walka z korupcją i lokalnymi układami w sądownictwie,


Zwiększenie roli społeczeństwa w orzekaniu, zwłaszcza w sprawach karnych i rodzinnych.

VI. Wydajna służba zdrowia:


Skrócenie kolejek do lekarza,


Refundacja wszystkich zabiegów zdrowotnych ratujących zdrowie i życie,


Zwiększenie jakości usług medycznych,


Rozwój systemu profilaktyki zdrowotnej.

VII. Walka z zanieczyszczeniem środowiska, powodziami i suszami:


Inwestycje w odnawialne źródła energii takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna,


Budowa sieci zapór i elektrowni wodnych w celu przeciwdziałania powodziom i suszom.

VIII. Bezpieczny obywatel:


Zaostrzenie kar dla sprawców najcięższych przestępstw,


Resocjalizacja więźniów poprzez pracę,


Zdecydowana walka z korupcją, układami i przestępczością zorganizowaną,


Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

IX. Program dla rolników:


Doradca Rolnika w każdej gminie („jedno okienko” do załatwienia wszelkich spraw urzędowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, pomoc przy uzyskiwaniu dotacji unijnych, pomoc przy zakładaniu spółdzielni rolniczych),


Program rozwoju spółdzielczości wśród rolników indywidualnych,


Ułatwienia przy nabywaniu ziemi przez polskich rolników,


Program niezależności energetycznej rolników – pomoc przy budowie instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na wsi.